GOSA salutes the industry for commitment We are at the start of December 2021. Exciting! In the recent past, we have also seen the “birth” of a new Covid strain called Omicron. One can only hope that we’ve learned from experience; that this December will be more “normal” and that we will be able to [...]
0 Comment

GOSA gee erkenning aan die bedryf vir toewyding Ons trek aan die begin van Desember 2021. Opwindend! In die onlangse verlede het ons die "geboorte" gesien van 'n nuwe Covid-variant genaamd Omikron. ‘n Mens kan net hoop dat ons uit ondervinding geleer het; dat hierdie Desember meer “normaal” sal wees en dat ons ons vryhede [...]
0 Comment

Klim in die saal, jou bedryf het jou nodig! Kan julle glo 2021 lê bykans op sy rug ... dit wys maar net dat as die GOSA-lede uitgedaag word met ‘n pandemie en sy verwante gevolge, hulle nie skroom om die bul by die horings te pak nie. Dis sekerlik hoekom die tyd so vlieg. [...]
0 Comment

Saddle up, your industry needs you! One can hardly believe that 2021 is almost done, which goes to show that when our GOSA members are challenged by a pandemic and its consequences, they rise to the occasion and tackle the bull by the horns. This must be the reason why time seems to fly by [...]
0 Comment

Keep the value chain functional in times like these Greetings to all the GOSA members from a cold and wet Overberg. We are already in the middle of 2021. Winter has definitely arrived around here – as well as in the rest of the country. We have been blessed with good rains at the right [...]
0 Comment

Hou die waardeketting funksioneel in tye soos dié Groete aan al die GOSA-lede uit ‘n koue, nat Overberg. Ons is reeds in die middel van 2021. Die winter het nou regtig hier by ons begin en so ook in die res van die land. Ons is geseën met lekker reën op die regte tyd – [...]
0 Comment