Respect agriculture’s contribution to stability Time is racing past at an ever-increasing pace. I think this year this is even more applicable than in any other year I have been involved in grain. The consequences of a rainy season that came earlier, producers who could plant earlier than in the past few years, and sufficient [...]
0 Comment

Respekteer landbou se bydrae tot stabiliteit Die tyd snel al hoe vinniger verby. Ek dink hierdie jaar is dit selfs meer van toepassing as enige ander jaar wat ek al by graan betrokke is. Die gevolge van ‘n reënseisoen wat vroeër gekom het, produsente wat vroeër as die afgelope paar jaar kon plant en genoeg [...]
0 Comment

Groot druk op logistieknetwerk verwag weens die buitengewone oes Toe ons die nuwe jaar in 2021 aanpak, het die situasie baie ernstig gelyk – veral in KwaZulu-Natal – met COVID-19-sterftes wat daagliks toegeneem het. Ongelukkig begryp baie van ons nou eers die dodelike impak van COVID-19 en die nuwe mutasies. Daar is baie onbekende elemente [...]
0 Comment

Huge pressure on logistics network expected hence the bumper harvest As we started the New Year in 2021 the situation looked very serious particularly in KwaZulu-Natal with COVID-19 fatalities increasing daily. For many of us the deadly impact of Covid-19 and its new mutations regrettably is now only fully being appreciated. There are a lot [...]
0 Comment

Aan alle vriende en lede in die graanbedryf... Ons is sekerlik almal bly dat 2020, met al sy uitdagings, iets van die verlede is. Die landbougemeenskap het darem die reputasie dat ons altyd meer konsentreer op oplossings as op probleme – en dit het ons deur die jaar gedra. Dit is deur saamwerk en saamstaan [...]
0 Comment

To all friends and members in the grain industry… What a year 2020 has been! It was filled with challenges, hiccups and lockdowns! But, like the resilient industry we are, we managed the difficulties and here we are at the beginning of 2021. Whatever problems await us in the future, we’ll work out solutions as [...]
0 Comment