GOSA KAAP-WERKSWINKEL VIND GROOT BYVAL Die Wes-Kaapse tak van GOSA, naamlik GOSA Kaap, het op 20 Julie vanjaar ‘n werkswinkel by die Worcester Gholfklub aangebied. Dié jaarlikse werkswinkel gee aan spesialiste in die graanbedryf die geleentheid om hulle kennis oor die graanbedryf te deel. Dit is bygewoon deur GOSA-lede sowel as ander belanghebbendes in die [...]
News

GRAANMARKTE BLY WISSELVALLIG IN 2022 Die internasionale graanmark word gekenmerk deur ongekende wisselvallige omstandighede waaronder die COVID-19-pandemie en die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne. KORING Rusland, as die grootste uitvoerder van koring, word deur sanksies benadeel en die Oekraïne, wat die vyfde grootste uitvoerder van koring is, se toegang tot sy hawens is gekortwiek. [...]
0 Comment

ENSURE OPTIMAL ACCURACY THROUGH PREVENTATIVE WEIGHBRIDGE MAINTENANCE Preventative maintenance of a weighbridge is of crucial importance to lengthen the lifetime of such equipment and to curb faults and expensive repairs. This responsibility lies with the depot manager that is daily on site in comparison to the few days a year that a scale technician spends [...]
0 Comment

INSEKBEHEER OP OPGEBERGDE GRAAN VOORKOM VERLIESE Vir die suksesvolle opberging van graan is dit belangrik om insekbeheer deur middel van fosfienberoking toe te pas. Insekte wat in silo’s voorkom, lê hulle eiers in die opgebergde korrels of pitte waarna die larwes op die inhoud daarvan teer. Sodoende word die aanvanklike opgebergde volume aansienlik verminder. Die [...]
0 Comment

We will come out stronger on the other side Time flies by faster and faster. I think this year it is even more applicable than any other year in the period I have been involved in the grain industry. Nobody wears masks anymore and COVID-19 doesn't even make the news anymore. The effects of an [...]
0 Comment

Ons sal sterker anderkant uitkom Die tyd vlieg al hoe vinniger verby. Ek dink hierdie jaar is dit selfs meer van toepassing as enige ander jaar in die tydperk wat ek in die graanbedryf betrokke is. Niemand dra meer maskers nie en COVID-19 haal nie eers meer die nuus nie. Die gevolge van ‘n vroeër [...]
0 Comment