About digital

GOSA salutes the industry for commitment We are at the start of December 2021. Exciting! In the recent past, we have also seen the “birth” of a new Covid strain called Omicron. One can only hope that we’ve learned from experience; that this December will be more “normal” and that we will be able to [...]

GOSA gee erkenning aan die bedryf vir toewyding Ons trek aan die begin van Desember 2021. Opwindend! In die onlangse verlede het ons die "geboorte" gesien van 'n nuwe Covid-variant genaamd Omikron. ‘n Mens kan net hoop dat ons uit ondervinding geleer het; dat hierdie Desember meer “normaal” sal wees en dat ons ons vryhede [...]

Klim in die saal, jou bedryf het jou nodig! Kan julle glo 2021 lê bykans op sy rug ... dit wys maar net dat as die GOSA-lede uitgedaag word met ‘n pandemie en sy verwante gevolge, hulle nie skroom om die bul by die horings te pak nie. Dis sekerlik hoekom die tyd so vlieg. [...]

Saddle up, your industry needs you! One can hardly believe that 2021 is almost done, which goes to show that when our GOSA members are challenged by a pandemic and its consequences, they rise to the occasion and tackle the bull by the horns. This must be the reason why time seems to fly by [...]

Keep the value chain functional in times like these Greetings to all the GOSA members from a cold and wet Overberg. We are already in the middle of 2021. Winter has definitely arrived around here – as well as in the rest of the country. We have been blessed with good rains at the right [...]

Hou die waardeketting funksioneel in tye soos dié Groete aan al die GOSA-lede uit ‘n koue, nat Overberg. Ons is reeds in die middel van 2021. Die winter het nou regtig hier by ons begin en so ook in die res van die land. Ons is geseën met lekker reën op die regte tyd – [...]

Respect agriculture’s contribution to stability Time is racing past at an ever-increasing pace. I think this year this is even more applicable than in any other year I have been involved in grain. The consequences of a rainy season that came earlier, producers who could plant earlier than in the past few years, and sufficient [...]

Respekteer landbou se bydrae tot stabiliteit Die tyd snel al hoe vinniger verby. Ek dink hierdie jaar is dit selfs meer van toepassing as enige ander jaar wat ek al by graan betrokke is. Die gevolge van ‘n reënseisoen wat vroeër gekom het, produsente wat vroeër as die afgelope paar jaar kon plant en genoeg [...]

Groot druk op logistieknetwerk verwag weens die buitengewone oes Toe ons die nuwe jaar in 2021 aanpak, het die situasie baie ernstig gelyk – veral in KwaZulu-Natal – met COVID-19-sterftes wat daagliks toegeneem het. Ongelukkig begryp baie van ons nou eers die dodelike impak van COVID-19 en die nuwe mutasies. Daar is baie onbekende elemente [...]

Huge pressure on logistics network expected hence the bumper harvest As we started the New Year in 2021 the situation looked very serious particularly in KwaZulu-Natal with COVID-19 fatalities increasing daily. For many of us the deadly impact of Covid-19 and its new mutations regrettably is now only fully being appreciated. There are a lot [...]