GOSA salutes the industry for commitment We are at the start of December 2021. Exciting! In the recent past, we have also seen the “birth” of a new Covid strain called Omicron. One can only hope that we’ve learned from experience; that this December will be more “normal” and that we will be able to [...]

GOSA gee erkenning aan die bedryf vir toewyding Ons trek aan die begin van Desember 2021. Opwindend! In die onlangse verlede het ons die "geboorte" gesien van 'n nuwe Covid-variant genaamd Omikron. ‘n Mens kan net hoop dat ons uit ondervinding geleer het; dat hierdie Desember meer “normaal” sal wees en dat ons ons vryhede [...]

Klim in die saal, jou bedryf het jou nodig! Kan julle glo 2021 lê bykans op sy rug ... dit wys maar net dat as die GOSA-lede uitgedaag word met ‘n pandemie en sy verwante gevolge, hulle nie skroom om die bul by die horings te pak nie. Dis sekerlik hoekom die tyd so vlieg. [...]

Saddle up, your industry needs you! One can hardly believe that 2021 is almost done, which goes to show that when our GOSA members are challenged by a pandemic and its consequences, they rise to the occasion and tackle the bull by the horns. This must be the reason why time seems to fly by [...]