Respect agriculture’s contribution to stability Time is racing past at an ever-increasing pace. I think this year this is even more applicable than in any other year I have been involved in grain. The consequences of a rainy season that came earlier, producers who could plant earlier than in the past few years, and sufficient [...]
0 Comment

Respekteer landbou se bydrae tot stabiliteit Die tyd snel al hoe vinniger verby. Ek dink hierdie jaar is dit selfs meer van toepassing as enige ander jaar wat ek al by graan betrokke is. Die gevolge van ‘n reënseisoen wat vroeër gekom het, produsente wat vroeër as die afgelope paar jaar kon plant en genoeg [...]
0 Comment

Groot druk op logistieknetwerk verwag weens die buitengewone oes Toe ons die nuwe jaar in 2021 aanpak, het die situasie baie ernstig gelyk – veral in KwaZulu-Natal – met COVID-19-sterftes wat daagliks toegeneem het. Ongelukkig begryp baie van ons nou eers die dodelike impak van COVID-19 en die nuwe mutasies. Daar is baie onbekende elemente [...]
0 Comment

Huge pressure on logistics network expected hence the bumper harvest As we started the New Year in 2021 the situation looked very serious particularly in KwaZulu-Natal with COVID-19 fatalities increasing daily. For many of us the deadly impact of Covid-19 and its new mutations regrettably is now only fully being appreciated. There are a lot [...]
0 Comment