July 14, 2022

Ons sal sterker anderkant uitkom

Die tyd vlieg al hoe vinniger verby. Ek dink hierdie jaar is dit selfs meer van toepassing as enige ander jaar in die tydperk wat ek in die graanbedryf betrokke is. Niemand dra meer maskers nie en COVID-19 haal nie eers meer die nuus nie.

Die gevolge van ‘n vroeër reënseisoen, produsente wat vroeër as die afgelope paar jaar kon plant en genoeg hitte-eenhede oor sommige gedeeltes van die somergraangebied kom nou duidelik aan die lig. Met enkele uitsonderings na is die werklikheid tans dat graanopbrengste gemiddeld is terwyl kwaliteit en vog tans nie ideaal is om die somergraan en oliesade te oes nie.

Verder dra laasgenoemde nie net daartoe by dat die insameling van die 2022-someroes later begin het nie, maar dit gaan ook heelwat later eindig. Die goeie nuus saam met die slegte nuus is dat wintergraangebiede waar die saad reeds in die grond is, tans oor voldoende vog beskik.

Produsente in sommige besproeiingsareas spook nog om die mielies af te kry en die koring-plantvenster is besig om verby te skuif. Pryse is oor die algemeen hoër as laasjaar en die uitvoerprogram is reeds in volle swang. Hoewel Transnet (TFR) verskeie uitdagings het, het die eerste treintrokke dit tot in die hawe gemaak.

Ek dink dat landbou ‘n bydraer tot politieke en ekonomiese stabiliteit in enige gebied is. Dit voorsien in twee basiese behoeftes naamlik voedsel en werksgeleenthede. Tans is verbruikers onder geweldige druk wat brandstof en voedselpryse betref. Rentekoerse het verhoog en ons staar nog verhogings in die gesig. Onthou egter altyd die volgende: Ons is almal trots Suid-Afrikaners en ons SAL sterker anderkant uitkom!

Aan almal wat betrokke is en ondersteuning bied met die versameling, gradering en weeg, inspeksie, hantering, opberging, finansiering, verwerking, logistieke en administratiewe proses van die huidige oes – en ook dié wat al aan die volgende oes werk: Alles van die beste en weet waar jou Hulp en Krag vandaan kom.

Johan van Rensburg
VISE-PRESIDENT

Selfoon: 087 358 8882
E-pos: johan.vanrensburg@vkb.co.za

Johan van Rensburg
VICE PRESIDENT
Mobile: 082 874 0188
Email: johan.vanrensburg@vkb.co.za