July 29, 2022

GRAANMARKTE BLY WISSELVALLIG IN 2022

Die internasionale graanmark word gekenmerk deur ongekende wisselvallige omstandighede waaronder die COVID-19-pandemie en die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne.

KORING
Rusland, as die grootste uitvoerder van koring, word deur sanksies benadeel en die Oekraïne, wat die vyfde grootste uitvoerder van koring is, se toegang tot sy hawens is gekortwiek. Tog is daar internasionaal ‘n surplus van 267 miljoen ton koring beskikbaar tot die einde van hierdie koring-bemarkingsjaar.

Volgens die World Agricultural Supply and Demands Estimate (WASDE) neem uitvoervoorrade egter af. China en Indië, as die grootste koringprodusente in die wêreld, het hulle surpluskoring teruggehou vir eie gebruik en die oorlog het pryse die hoogte laat inskiet.

Die Amerikaanse markte het egter verligting gebring met koringpryse wat nou laer is as voor die oorlog. Weens die sterk dollar en gevolglike duur invoerpyse vir ander lande het die VSA dit uitdagend gevind om sy surplus koring te verkoop. Dit het die koringprys van middel Mei tot middel Julie van $13,5 tot $8,5 ‘n bussel afgedruk.

Suid-Afrika het 2,2 miljoen ton koring geproduseer. Invoere staan so ver op 1,3 miljoen ton en dit blyk nie of daar nie ‘n plaaslike tekort sal wees nie. Die oordragvoorraad se graad is meestal B3-koring.

MIELIES
Met die oorlog het die VSA se mieliepryse ook gepiek en toe gedaal na vlakke laer as wat dit voor die oorlog was. ‘n Moontlike droogte wat die VSA in die oë staar, sal ook ‘n invloed op toekomstige pryse uitoefen.

Suid-Afrika verwag ‘n totale mielie-oes van 14 miljoen ton en 5,5 miljoen ton is reeds teen begin Julie ontvang. Die graad op geelmielies lyk goed en witmielies se volume Graad 1 is sover 75% van die totale ontvangste. Daar sal noukeurig boek gehou moet word van uitvoere om ‘n moontlike tekort te voorkom.

OLIESADE
Die aanduidings is dat die wêreldmark voldoende oliesade vir die jaar gaan produseer. Suid-Afrika behoort in totaal 2,2 miljoen ton sojabone te lewer met ‘n oorskot van ongeveer 200 000 ton. Sonneblomsaad behoort 960 000 ton op te lewer wat dui op ‘n tekort van sowat 50 000 ton. Die aanduiding is verder dat ‘n voldoende voorraad kanola geproduseer sal word.

Asems word opgehou vir die invloed wat die dreigende internasionale resessie op die graanmarkte sal uitoefen.

Artikel geskryf deur Marietta Cronje

Werner Visagie
GRAANHANDELAAR: OVERBERG AGRI