May 13, 2022

Aan die vooraand van die 2022-someroes inname

Na vele afwagting en uitdagings staan ons nou aan die begin van die someroes wat oor die grootste dele van ons land gelewer word. Hierdie oes het gekom met ‘n volle arsenaal van uitdagings en Moeder Natuur het alles wat sy het na landbou se kant gegooi.

Die seisoen het afgeskop met goed verspreide landswye reën vroeg in die seisoen wat produsente die geleentheid gebied het om vroeë aanplantings te doen. ‘n Groot aantal hektare was reeds teen einde Oktober 2021 aangeplant.

Gedurende November 2021 kry die land toe goeie reën wat beteken dat die opkomsverslae goed lyk, met ‘n algemene positiewe verwagting vir die oes. Gedurende Desember 2021 is die reënval oor die grootste dele van die land se gemiddelde toe tussen 100 mm en 200 mm en in sommige gevalle styg die gemiddeld so hoog as 200 mm tot 500 mm. Hierdie omstandighede begin toe reeds baie druk plaas aangesien daar gedurende die tyd onkruiddoder toegedien moes word, wat in baie plekke nie kon plaasvind nie as gevolg van die nat toestande wat produsente nie toegelaat het om in die lande te kom nie.Die buitengewone hoë reënvalsyfers se patroon breek egter heelwat gedurende Februarie en Maart vanjaar, wat toe gepaard gaan met sonskyndae wat die plante se groei baie verbeter. Teen April 2022 maak die reënneerslae nie die omstandighede gunstiger nie. Sojaboonperse is nou in afwagting van die nuwe seisoen sojabone wat geoes moet word en die uitdagings is weer groot vir produsente as gevolg van die buitengewoon nat toestande op die lande.

Volgens die gepubliseerde oesskattingsyfer van 10 Februarie 2022 dui alles daarop dat ons ten spyte van alle uitdagings steeds ‘n baie goeie gemiddelde oes en in sekere gebiede selfs ‘n effens bogemiddelde oes kan verwag. Dit is baie positief vir die graanbedryf en glo ons die oes behoort binne die volgende paar weke in volle vaart af te skop.

Ek wil graag elke kollega in die bedryf alle sterkte toewens vir die opwindende tyd wat voorlê.

Stefan van Staden
Raadslid: GOSA

Selfoon: 083 301 0262
E-pos: stefan.vanstaden@afgri.co.za

Stefan van Staden

Mobile: 083 301 0262
Email: Stefan.VanStaden@afgri.co.za