May 17, 2021

Respekteer landbou se bydrae tot stabiliteit

Die tyd snel al hoe vinniger verby. Ek dink hierdie jaar is dit selfs meer van toepassing as enige ander jaar wat ek al by graan betrokke is.

Die gevolge van ‘n reënseisoen wat vroeër gekom het, produsente wat vroeër as die afgelope paar jaar kon plant en genoeg beskikbare hitte-eenhede oor groot gedeeltes van die somergraangebied, kom nou tot ‘n punt.

Op enkele uitsonderings na, is dit ‘n realiteit dat die kwaliteit en vog tans ideaal is vir die somergraan- en oliesade-oes om nie net vroeër te kon begin stroop nie, maar om selfs vroeër te eindig.

Ander goeie nuus vir die bedryf is dat die wintergraangebiede se nuwe oes eersdaags in die grond gaan wees. Pryse is oor die algemeen hoër as laasjaar en die uitvoerprogram het reeds begin.

Ek dink dat landbou ‘n bydraer tot politieke en ekonomiese stabiliteit in enige gebied is. Dit voorsien in twee basiese behoeftes, naamlik kos en geld. Ek hoop van harte dat die regering hierdie feit in ‘n verkiesingsjaar sal respekteer en nie misbruik nie.

Aan almal wat betrokke is en ondersteuning bied met die insameling, gradering en weeg, inspeksie, hantering, opberging, finansiering, verwerking asook die logistieke en administratiewe proses van die huidige oes – en ook dié wat al werk aan die volgende oes – wens ek alles van die beste. Weet waar kom jou hulp en krag vandaan.

Johan van Rensburg
VISE-PRESIDENT

Selfoon: 082 874 0188
E-pos: johan.vanrensburg@vkb.co.za

Johan van Rensburg
VICE PRESIDENT
Mobile: 082 874 0188
Email: johan.vanrensburg@vkb.co.za