October 29, 2020

Ons werk in ‘n ongelooflike bedryf

Wat ’n groot voorreg is dit nie vir my nie om vir julle te skryf op die vooraand van seker een van die mooiste oeste wat ek in 23 jaar hier in die Overberg gesien het. Baie kan nog gebeur voor die stropers begin loop, maar die potensiaal kan selfs beter wees as dié van ons grootste oes in 2016.

Dit is net weer ’n bewys van die ongelooflike bedryf waarin ons elke jaar werk. Net 12 maande gelede het die Suid-Kaap een van die kleinste en moeilikste oeste ingeneem – wat groot finansiële druk op produsente en maatskappye geplaas het. Ons damvlakke was onder die 20% en die Kaap het Dag Zero net-net vrygespring.

Nou, ‘n jaar later, is die grootste dam by ons, die Theewaterskloofdam, besig om oor te loop! Alles net genade.

Die oesvooruitsigte vir die Suid-Kaap in dié gunstige klimaattoestande is bo-gemiddeld en gemiddeld tot bo-gemiddeld in die Swartland. Die gemiddelde koring- en garspryse is R400/ton beter as in 2019. Dit het ’n positiewe effek op boerderywinsgewendheid asook die ekonomie van die twee streke.

Die afgelope jaar het ook een van die grootste uitdagings meegebring met die koms van die vreemde Covid-19-virus. Alles waaraan ons gewoond was, is eensklaps op sy kop gedraai. Besigheid en besigheid doen het vir ewig verander en almal moes aanpas by ‘n nuwe normaal.

Uit Covid-19 kan ook ’n paar ligpunte geneem word. Mense het besef wat werklik belangrik is en familietyd het weer iets geword wat almal kon geniet. Selfs in besigheid moes ons weer ’n slag teruggaan na die basics.

Wel, nou met ’n belowende oes in die Kaap en Vlak 1 van Covid-19, kan ek maar net dankie sê aan die Hemelse Vader wat ons so ryklik seën.

Vir GOSA Kaap was dit ’n stil jaar en het ons die jaarlikse werkswinkel baie gemis. Ons komitee is egter hard aan die werk vir die volgende werkswinkel – wat hopenlik in volgende jaar gehou sal word.

Lekker oes vir almal hier in die Kaap. Ons glo alles sal goed gaan.

George du Plessis
President GOSA-Kaap

Selfoon: 082 924 8755
E-pos: gduplessis@overbergagri.co.za

George du Plessis
CHAIRMAN: GOSA Cape
Mobile: 082 924 8755
Email: gduplessis@overbergagri.co.za