October 1, 2020

Geniet die bekende en verwelkom verandering

Om middernag op 21 September vanjaar het Suid-Afrika afbeweeg na Vlak 1 van die Covid-19-grendeltydperk. Wat ’n verligting was dit nie vir elkeen van ons nie.

Gepaard met die sogenaamde nuwe normaal, was dit tog duidelik dat die ou mensdom opgewonde is om ’n klein tree in die rigting van die bekende te gee. Almal geniet weer die vryheid en die samekoms by sosiale byeenkomste ten volle. Elke moontlike wegbreekgeleentheid word met albei hande aangegryp en ons geniet die persoonlike interaksie met ou vriende en ook familie.

Net soos wat ons deurlopend verandering moes ondergaan tydens die Covid-19-pandemie staan ons ook nou aan die begin van ’n nuwe seisoen, wat verandering meebring. Die winter wat ons deurgemaak het, word gereken as een van die koudste nog, met die laagste temperature wat die laaste agt jaar in sekere gebiede gemeet is. Die vooruitsig van somer maak ons almal baie opgewonde … nie net beweeg ons saam met die veranderings wat die pandemie bring nie, maar dit is ook die begin van ’n nuwe seisoen in die somerreënvalgebied.

Die huidige aanduidings is dat ons na ’n La Niña-seisoen kan uitsien. Gunstige reën en selfs moontlike bogemiddelde reënval in die grootste deel van die somergraangebied word verwag. Na die afgelope seisoen se goeie reënval in die winterreënvalgebiede, kan dit nie anders as om elke persoon betrokke in die graanbedryf baie opgewonde te maak oor die seisoen wat vir ons voorlê nie.

Ons het baie om voor dankbaar te wees. Nie net is ons op Vlak 1 van die pandemie in ons land nie, maar ons glo en vertrou ook dat ‘n geseënde jaar op ons wag. Een ding wat seker is, is dat met verloop van tyd daar beslis ook verandering sal kom. Die wonderlike deel hiervan is ons aanpasbaarheid tot verandering. Geniet daarom die bekende en verwelkom die verandering; dit kan heel waarskynlik waarde tot ons lewens toevoeg.

Groete aan almal en geniet die verandering!

Stefan van Staden
Raadslid: GOSA

Selfoon: 083 301 0262
E-pos: stefan.vanstaden@afgri.co.za

Stefan van Staden

Mobile: 083 301 0262
Email: Stefan.VanStaden@afgri.co.za