September 2, 2020

Wees voorbereid vir die nuwe manier van doen

Dit is verblydend dat ons sedert 18 Augustus vanjaar effektief op Vlak 2-inperking is. Die land gaan al vir meer as vyf maande gebuk onder die impak van COVID-19. Baie besluite is deur die regering geneem en geproklameer en daar kan lank geredeneer word oor of dit die regte of verkeerde besluite was. Die feit bly staan dat dié pandemie onbekend is en dat niemand regtig kon voorspel wat die impak daarvan sou wees nie.

Wat gesondheid betref, is baie mense direk hierdeur geraak – of indirek deur geliefdes en vriende wat COVID-19 opgedoen het. Ons harte gaan uit aan almal wat geliefdes aan die dood moes afstaan in dié tyd.

So, hoe is die graanbedryf hierdeur geraak? Ons is bevoorreg en geseënd dat ons tans die tweede grootste graanoes in Suid-Afrika se geskiedenis stroop. Die oes is geplant voor COVID-19 kop uitgesteek het. Goeie reënval op die regte tyd en gunstige landboutoestande het tot die huidige oes bygedra. Verder is pryse tans steeds hoër as wat ‘n mens dalk sou verwag tydens só ‘n groot oes en dit is verblydend dat produsente voordeel hieruit kan trek. Landbou dra tans in ‘n groot mate by tot die land se ekonomie.

Behalwe vir geïsoleerde gevalle – en graanopberging- en meulenaarsfasiliteite wat vir kort rukke moes sluit – was die bedryf redelik vrygestel van ‘n wesenlike impak deur COVID-19. Verbruik het wel verminder weens laer vlakke van verbruikerbesteding en dié impak gaan maar nog vir die volgende jaar of twee ervaar word.

Wat egter onbetwis is, is die feit dat die wêreld nooit weer presies dieselfde gaan wees as voor COVID nie. Daar is ‘n nuwe manier van doen en die pandemie gaan nog baie nuwe tendense en werkswyses en veranderinge tot gevolg hê.

Dit bly vir ons in die graanbedryf belangrik om op die voorvoet te wees van wat die nuwe tendense en werkswyses aanbetref. Hoe gaan ons bedryf verander? Hoe berei ons onsself voor?

Die tyd sal leer, maar ons moet gereed wees.

Marco Pretorius
Raadslid en Tesourier: GOSA

Selfoon: 082 924 6222
E-pos: marco.pretorius@afgri.co.za

Marco Pretorius
TREASURER
Mobile: 082 924 6222
Email: marco.pretorius@afgri.co.za