July 10, 2019

Ons het ʼn pad om te stap…

Dit is vir my ‘n besonderse voorreg om langs hierdie weg met die lede, belangstellendes en sommer net vriende van GOSA te kan kommunikeer.

GOSA se nuwe raad is onlangs verkies. Dit is dus vir my nog ‘n groter voorreg om as nuutverkose president met julle te gesels. Om ons uittredende president, Annatjie Loio, se skoene vol te staan, gaan nie ʼn maklike taak wees nie, maar wees verseker dat ek en die Raad net ons beste sal gee.

Daar het versoeke uit die graanbedryf gekom dat die moontlikheid ondersoek moet word dat GOSA en Agbiz Grain saamsmelt en een liggaam vorm. Prof Johan Willemse is aangewys om die moontlikheid te ondersoek. Gesprek is gevoer met landboumaatskappye, rolspelers in die bedryf, lede van GOSA en Agbiz Grain. Nadat die gesprekvoering afgehandel is, het die twee rade vergader en is die moontlikheid verder bespreek en deurgetrap.

Tydens die gesprek is op die volgende ooreengekom:

  • Die mandate van die twee organisasies verskil wesenlik en dit sal baie moeilik wees om tans een organisasie te vorm.
  • Almal was dit eens dat beter samewerking en koördinasie in die toekoms moet geskied om skaars mannekrag en kostes te optimaliseer.
  • Gesamentlike werkswinkels ensovoort sal gehou word om duplisering uit te skakel.
  • Ek en die Voorsitter van Agbiz Grain sal so spoedig moontlik vergader om bogenoemde van die grond af te kry en in werking te stel.

Die afgelope drie jaar se voortslepende droogte en onsekerheid oor onteiening sonder vergoeding plaas enorme druk op alle instansies binne die waardeketting van landbou. Ons lede moet elke dag moeilike besluite maak oor waar en hoe om geld te spaar.

Ek is van mening dat landbou in Suid-Afrika self sy besluite moet neem oor die toekoms en nie moet wag vir politici om dit namens hulle te doen nie. Die regering van die dag wil oënskynlik min weet van die boer daar buite op die plaas. In ons land is 57,5 miljoen mense wat moet eet, dus is voedselsekerheid die wagwoord. Die mielieoes wat tans ingesamel word saam met die oordragvoorraad van die vorige seisoen sal voldoende wees om die land te voed.

Alles in ag genome is dit belangrik vir GOSA om ook sy rol binne die waardeketting te vervul. Die organisasie se hoofdoelstelling is om ‘n omgewing te skep waarbinne die hanterings-, opbergings-, bemarkings-, finansierings-, distribusie-, vervoer-, en verwerkingsbedrywe in die graanbedryf hul rol effektief kan vervul. GOSA is deel van die landboufamilie en samewerking op enige gebied kan net tot voordeel van die familie wees.

Ter afsluiting wil ek graag my opregte waardering en dank uitspreek teenoor almal wat GOSA so lojaal ondersteun. Ons het ‘n pad om te stap, maar ek glo dat ek en die GOSA-raad dit vir julle die perfekte voorkeur-organisasie sal maak.

Ten slotte dank aan ons Hemelse Vader wat dit vir ons moontlik maak om ’n organisasie soos GOSA te dien.

Groete

Hein Rehr
PRESIDENT

Hein Rehr
PRESIDENT
Mobile: 082 451 1569
Email: hein@natfum.co.za