November 13, 2017

GOSA – 34 jaar in graanhantering

Sedert GOSA se stigting 34 jaar gelede het verskeie persone in die graanbedryf uitsonderlike bydraes gemaak om dié organisasie relevant en aktueel te maak.

Aanvanklik was dit hoofsaaklik persone en instansies wat direk betrokke was by graanopberging wat GOSA se aksies gedryf het. Die fokus was daarom ook meer op die insameling en uitruil van inligting, kennis en kundigheid tussen dié betrokke instansies.

Die afgelope vyf jaar is daar ‘n doelbewuste poging deur GOSA se Raad aangewend om forums te skep waar alle belanghebbers in graanhantering, wat insluit, vervoerkontrakteurs, Transnet, opbergers, hawens, handelaars, finansierders, meulenaars, voerverwerkers, staatsdepartemente en verwante bedrywe, die geleentheid kry om te skakel en om inligting en kundigheid uit te ruil tot voordeel van die bedryf. GOSA se jaarlikse Simposium en werkswinkel is ‘n aanduiding van die groot sukses wat hiermee behaal word.

Dit is egter die doel van die Raad om deur GOSA se bedrywighede nog meer waarde toe te voeg tot die belanghebbers in die graanhanteringsketting. Om die rede beplan die Raad ‘n gesprek gedurende Februarie 2018 waartydens die aangeleentheid bespreek sal word.

Die Raad sal baie graag u as belanghebbers in die graanhanteringsketting se insette tydens die gesprek in ag wil neem, daarom nooi ons u uit om u behoeftes en voorstelle aan ons deur te gee. Ons sien uit om van u te hoor.

Baie dankie vir u ondersteuning en betrokkenheid by GOSA se bedrywighede die afgelope jaar. Die Raad wens u ‘n geseënde Feestyd toe.

Vriendelike groete

Awie Kriel
Vise-president

Awie Kriel
Mobile: 083 286 2506
Email: akriel@kaapagri.co.za