January 29, 2019

Twee GOSA-vergaderings en werkswinkel in die pyplyn

En so het nog ’n jaar ten einde geloop en ’n nuwe een begin. GOSA se tegniese komitee wens ’n ieder en ’n elk ’n voorspoedige 2019 toe.

As ’n mens op 2018 terugkyk, kan jy dit as ’n vol en avontuurlike jaar beskryf. Ons het ons eerste vergadering in Februarie 2018 gehad, en dit is gevolg deur ’n tweede vergadering in Klerksdorp, en uiteindelik ons werkswinkel in Oktober 2018. Afgevaardigdes van regoor Suid-Afrika het die werkswinkel by Nampo Park naby Bothaville bygewoon.

Die werkswinkel het op drie verskillende dele van graanhantering en ‑stoor gefokus. Eerstens, die instandhoudingskant van toerusting en houers, en tweedens die logistieke kant en die rol wat graanstoorgeriewe in die aanbodketting speel. Derdens het ons gefokus op mense, byvoorbeeld hoe om finansies te beplan.

Ons beoog om ten minste twee formele vergaderings en een werkswinkel in 2019 te hou.

Alles van die beste!

Johan van Rensburg
GOSA BEDRYFSDIENSTE EN OPLEIDING

Johan van Rensburg
INDUSTRY SERVICES AND TRAINING
Mobile: 087 358 8882
Email: johan.vanrensburg@vkb.co.za